کمیجان

کمیجان
فعالیت های کتابخانه فخرالدین عراقی شهر کمیجان در هفته دوم دی همزمان با هفته دوم دی، برنامه‌های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه فخرالدین عراقی شهر کمیجان برگزار شد.

*
1
نشست ‌کتاب‌خوان در کتابخانه فخرالدین عراقی کمیجان
با حضور دانش آموزان مدرسه 17 شهریور شهر کمیجان، نشست ‌کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی فخرالدین عراقی برگزار شد.
در این نشست «والدین و کودکان زیر شش سال» نوشته مجید رئیس دانا، توسط محدثه خسروبیگی؛ «فرزندان جواهرند ولی ما آهنگریم» نوشته مسلم تسابحجی، توسط مائده خسرو بیگی؛ «گام به گام با دانش آموزان کلاس اول» نوشته یوسف پوریزدان پرست، توسط فاطمه روشنایی؛ «والدین جدی فرزندان خوشبخت» نوشته مونیکا مورفی، توسط فاطمه کمیجانی و «تربیت بدون فریاد» نوشته هال ادوارد رانکل، توسط پریسا کمیجانی معرفی و با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.

منبع: کمیجان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 107