.
جمع‌خوانی «کتابچه فروتن آشپزی» در کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه با حضور جمعی از اعضای فعال، «کتابچه فروتن آشپزی» در کتابخانه شهید هاشمی نژاد ساوه جمع‌خوانی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، با حضور جمعی از اعضای فعال، «کتابچه فروتن آشپزی» مینو امیر قاسمی از کتابهای معرفی شده در کتاب‌خوان ماه مهر در کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد شهر ساوه جمع‌خوانی شد.


منبع: ساوه
 
تعداد بازديد اين صفحه: 252