.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
فعالیت های کتابخانه پروفسور حسابی شهر تفرش در هفته پایانی بهمن همزمان با هفته پایانی بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی پروفسور حسابی شهر تفرش برگزار شد.

*
1
کلاس خوشنویسی در کتابخانه پروفسور حسابی تفرش
با حضور جمعی از کودکان و نوجوانان شهر تفرش، کلاس خوشنویسی در کتابخانه عمومی پروفسور حسابی برگزار شد.

منبع: تفرش
 
تعداد بازديد اين صفحه: 61