,
فعالیت های کتابخانه شهدای شهر داودآباد در هفته پایانی بهمن همزمان با هفته پایانی بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای شهر داودآباد اراک برگزار شد.

*
1
مدرسه برکت داودآباد میزبان نشست کتاب‌خوان شد
به همت کتابخانه عمومی شهدای شهر داودآباد از توابع شهرستان اراک، نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در مدرسه برکت برگزار شد.

منبع: اراک
 
تعداد بازديد اين صفحه: 86