.
فعالیت‌های کتابخانه فخرالدین عراقی شهر کمیجان در هفته پایانی بهمن همزمان با هفته پایانی بهمن، فعالیت‌های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی فخرالدین عراقی شهر کمیجان برگزار شد.

*
1
قصه گویی برای کودکان در کتابخانه فخرالدین عراقی کمیجان
با حضور جمعی از کودکان شهر کمیجان، برنامه قصه گویی از کتاب شاهنامه در کتابخانه عمومی فخرالدین عراقی برگزار شد.

منبع: کمیجان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 64