م
فعالیت های بخش نابینایان کتابخانه شماره یک اراک در هفته دوم بهمن همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت بخش نابینایان کتابخانه شماره یک شهر اراک برگزار شد.

*
1
نشست كانون فرهنگی در کتابخانه نابینایان دکتر خزائلی اراک
با حضور جمعی از اعضای نابینا و کم بینای کتابخانه عمومی شماره یک اراک، نشست كانون فرهنگی در بخش نابینایان دکتر خزائلی این کتابخانه برگزار شد.
قرائت اشعاری از شاهنامه فردوسی، خوانش گروهی اشعار اخوان ثالث، جمع خوانی کتاب «امثال و حکم» و قرائت شعرهای کلاسیک و نیمایی از برنامه‌های این نشست ادبی عنوان شد.

منبع: اراک
 
تعداد بازديد اين صفحه: 56