0
فعالیت های کتابخانه شهید هاشمی خنجین در هفته دوم بهمن همزمان با هفته دوم بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهید اسداله هاشمی شهر خنجین برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب «آلبوم خانواده» در شهر خنجین فراهان
 به مناسبت ایام فاطمیه، کتاب «آلبوم خانواده» نوشته جواد اکبری دافساری در کتابخانه عمومی سردار شهید اسداله هاشمی شهر خنجین معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: فراهان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 53