اقبال

اقبال
فعالیت های کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیان در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی عباس اقبال شهر آشتیان برگزار شد.

*
1
نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عباس اقبال شهر آشتیان
با حضور دختران نوجوان شهر آشتیان، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیانی برگزارشد.
در این نشست «فیل در تاریکی» نوشته پرویز امینی، توسط زهرا شیری؛ «طوطی و بازرگان» نوشته پرویز امینی، توسط فاطمه ساده وند؛ «باز پادشاه و پیرزن» نوشته پرویز امینی، توسط نگار داوودی نیک؛ «مار در دهان مرد خفته» نوشته پرویز امینی، توسط فاطمه طهماسبی و «مرد مفلس» نوشته پرویز امینی، توسط فاطمه قربانی معرفی و با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.

منبع: آشتیان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 115