داودآباد

داودآباد

داودآباد

داودآباد

داودآباد

داودآباد

داودآباد

داودآباد

داودآباد

داودآباد
فعالیت های کتابخانه شهدای شهر داودآباد در هفته دوم دی همزمان با هفته دوم دی، برنامه‌های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه شهدای شهر داودآباد شهرستان اراک برگزار شد.

*
1
برگزاری کلاس درس دانش آموزان در کتابخانه شهدای داودآباد
دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی مدرسه دخترانه حجاب شهر داودآباد کلاس درس خود را در کتابخانه عمومی شهدای داودآباد برگزار کردند.
همچنین دانش آموزان از بخش های مختلف کتابخانه بازدید کرده و با خدمات و فعالیت‌های کتابخانه شهدای داودآباد آشنا شدند.

*
2
بازدید دانش آموزان از کتابخانه شهدای شهر داودآباد
با هدف ترویج کتابخوانی و آشنایی کودکان با خدمات و فعالیت های کتابخانه های عمومی، دانش آموزان مدرسه دخترانه حجاب از کتابخانه عمومی شهدای شهر داودآباد بازدید کردند.

*
3
قصه گویی برای کودکان در کتابخانه شهدای داودآباد
با حضور جمعی از دانش آموزان، برنامه قصه گویی در بخش کودک کتابخانه عمومی شهدای شهر داودآباد از توابع شهرستان اراک برگزار شد.

*
4
بازدید دانش آموزان از کتابخانه شهدای شهر داودآباد
دانش آموزان پایه دوم ابتدایی مدرسه دخترانه حجاب از کتابخانه عمومی شهدای شهر داودآباد شهرستان اراک بازدید کردند و به صورت گروهی و با بهره گیری از کتابهای موجود در کتابخانه، تحقیق های کتابهای درسی خود را انجام دادند.

منبع: اراک
 
تعداد بازديد اين صفحه: 106