ا

ا

ا
فعالیت های کتابخانه عمومی سرداران شهید شهر خمین در هفته اول دی همزمان با هفته اول دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی سرداران شهید شهر خمین برگزار شد.

*
1
برنامه حافظ خوانی ویژه شب یلدا در کتابخانه سرداران شهید خمین
با حضور جمعی از اعضای فعال، برنامه حافظ خوانی ویژه شب یلدا در کتابخانه عمومی سرداران شهید شهر خمین برگزار شد.
زهرا کمانی، کتابدار کتابخانه سرداران شهید گفت: یکی از رسم های شب یلدا حافظ خوانی است و اگر آیین‌های دیگر یلدا را میراثی از فرهنگ چند هزار ساله بدانیم، حافظ خوانی در شب یلدا در سده های اخیر به این سنت ها افزوده شده است.
کمانی افزود: قصه گویی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها دور کرسی برای کوچکترها از دیگر آیین‌های یلداست که خاطرات شیرینی در بزرگسالی برای آنها فراهم می‌آورد.

منبع: خمین
 
تعداد بازديد اين صفحه: 96