ا

ا

ا
استفاده از ظرفیت خیرین در راستای توسعه کتابخانه های عمومی فراهان جلسه رایزنی و تبادل نظر خیرین شهرستان فراهان با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین در روستای تلخاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی، جلسه رایزنی و تبادل نظر خیرین شهرستان فراهان با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین این شهرستان در دهیاری روستای تلخاب برگزار شد.
محمد سردارپور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فراهان در خصوص این جلسه گفت: استفاده از پتانسیل خیرین در امر کتابخانه سازی و تجهیز کتابخانه های عمومی، گامی موثر در افزایش فرهنگ کتابخوانی و گسترش آن در سطح شهرستان می باشد.
سردارپور افزود: برگزاری چنین جلساتی موجب تعامل و همکاری بیشتر خیرین با مسئولین خواهد شد و امیدواریم با جذب کمکهای خیرین، گامی موثر در توسعه کتابخانه ها برداشته شود.

منبع: فراهان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 108