کردیجان

کردیجان

کردیجان

کردیجان

کردیجان

کردیجان

کردیجان

کردیجان

کردیجان

کردیجان

کردیجان
فعالیت‌های کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع) کردیجان در هفته کتاب همزمان با هفته کتاب، برنامه‌های متنوعی در کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع) روستای کردیجان آشتیان برگزار شد.

*
1
قصه گویی از کتاب «شیر کتابخانه» در مدرسه بنت الهدی کردیجان
به مناسبت هفته کتاب و به همت کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع) روستای کردیجان، برنامه قصه گویی از کتاب «شیر کتابخانه» برای کودکان پیش دبستانی در مدرسه بنت الهدی برگزار شد.

*
2
بازدید دانش آموزان از کتابخانه سیدالشهدا(ع) کردیجان
به مناسبت هفته کتاب، دانش آموزان مقاطع مختلف مدرسه ابتدایی بنت الهدی روستای کردیجان، از کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ع) بازدید کردند و با خدمات و فعالیت‌های کتابخانه روستا آشنا شدند.

*
3
برگزاری نشست کتاب‌خوان در کتابخانه سیدالشهدا(ع) روستای کردیجان
به مناسبت هفته کتاب و به همت کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع)، نشست کتاب‌خوان با محوریت کاهش آسیب های اجتماعی در روستای کردیجان آشتیان برگزار شد.
در این نشست «هروئین»، نوشته علیرضا جزایری، توسط معصومه واحدیان؛ «کراک» نوشته علیرضا جزایری، توسط مریم محمدگل؛ «شیشه» نوشته علیرضا جزایری، توسط فاطمه خسروانی؛ «مواد استنشاقی» نوشته علیرضا جزایری، توسط مهدیه محمدگل؛ «اکستازی» نوشته علیرضا جزایری، توسط مهسا نجاری و «راهنمای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر» نوشته علیرضا جزایری، توسط زینب توانای آشتیانی معرفی و با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.

*
4
آموزش ساخت کاردستی با اریگامی در روستای کردیجان
به مناسبت هفته کتاب و به همت کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهدا(ع)، کارگاه آموزش ساخت کاردستی با اریگامی در روستای کردیجان آشتیان برگزار شد و کودکان پس آز آموزش به ساخت آدمک‌های کاغذی پرداختند.

*
5
برگزاری نشست کتاب‌خوان دانش آموزی در روستای کردیجان
به مناسبت هفته کتاب و به همت کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع) روستای کردیجان، نشست کتاب‌خوان در مدرسه ابتدایی بنت الهدی برگزار شد.
در این نشست «چرا نباید عصبانی شویم و چهارسوال دیگر»، نوشته غلامرضا حیدری ابهری، توسط مریم زینل بیگی؛ «چرا باید به پدر و مادر خود نیکی کنیم و ۴ سوال دیگر» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، توسط محمدمهدی نجاری؛ «لبخندهای ماه» نوشته مرتضی دانشمند، توسط محمدصالح خسروانی؛ «نوبت به نوبت» نوشته مسلم ناصری، توسط نرجس واحدیان؛ «آفتاب هشتم» نوشته مهدی وحیدی صدر، توسط فاطمه محمدگل و «محمد(ص) مثل گل بود» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، توسط امیرمحمد نجاری معرفی و با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.

منبع: آشتیان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 185