خسروبیگی

اسفندان

اسفندان

اسفندان

اسفندان

اسفندان
فعالیت‌های کتابخانه شهدای روستای اسفندان کمیجان در هفته کتاب همزمان با هفته کتاب، ویژه برنامه های متنوع فرهنگی در کتابخانه شهدای روستای اسفندان کمیجان برگزار شد.

*
1
نشست کتاب‌خوان دانش‌آموزی در روستای اسفندان کمیجان
به همت کتابخانه شهدای روستای اسفندان، نشست کتاب‌خوان دانش‌آموزی در مدرسه شهید داودی برگزار شد.
در این نشست «زندگانی حضرت محمد(ص)» نوشته منصور کریمیان، توسط ملیکا اسفندانی؛ «سیره اخلاقی و رفتاری پیامبراعظم(ص)» نوشته جواد محدثی، توسط معصومه عبداللهی؛ «پیامبر امی» نوشته مرتضی مطهری، توسط زهرا کمیجانی؛ «طب پیامبر اعظم(ص)» نوشته محمدجعفر واصف، توسط زینب عارف؛ «سفرهای پیامبر(ص)» نوشته علی معصومی، توسط نرگس رحیمی و «مهاجر بهشت» نوشته مهدی خدامیان آرانی، توسط مهسا بیات معرفی و با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.

*
2
جمع خوانی کتاب در کتابخانه شهدای روستای اسفندان
به مناسبت هفته کتاب، برنامه جمع خوانی کتاب «غروب خورشید در سامرا» نوشته محمدرضا بایرامی در کتابخانه عمومی شهدای روستای اسفندان کمیجان برگزار شد.

*
3

قصه گویی و مسابقه نقاشی در کتابخانه شهدای روستای اسفندان
به مناسبت هفته کتاب، ویژه برنامه قصه گویی و مسابقه نقاشی در بخش کودک کتابخانه عمومی شهدای روستای اسفندان کمیجان برگزار شد.

منبع: کمیجان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 175