.
مدرسه شکوفه‌های انقلاب خنجین میزبان نشست کتاب‌خوان شد به همت کتابخانه شهید هاشمی خنجین، نشست کتاب‌خوان در مدرسه شکوفه‌های انقلاب برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، به همت کتابخانه عمومی سردار شهید اسداله هاشمی شهر خنجین، نشست کتاب‌خوان در مدرسه شکوفه‌های انقلاب برگزار شد.
در این نشست «آخرین سفر» نوشته حسین فتاحی، توسط فاطمه رجبی حرمت؛ «پیامبر و قصه هایش جلد 4» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، توسط زهرا شجاعی؛ «قصه های برگزیده از قرآن» نوشته مهدی آذریزدی، توسط زهرا رستمی؛ «حضرت فاطمه (س)» نوشته حسین فتاحی، توسط زهره یوسفی؛ «پیامبر و قصه هایش جلد 2» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، توسط فاطمه سادات آقامحمدی؛ «مرگ جنگل» نوشته گلویا رند، توسط هدیه صبحی افضل، «قصه ما مثل شد جلد 2» نوشته محمد میرکیانی، توسط مینا محمدی ایرج و «شگفتی های آفرینش به بیان امام ششم»؛ نوشته مسعود راد، توسط حسین شاهمیرزالو معرفی و با حاضرین به اشتراک گذاشته شد.


منبع: فراهان
 
تعداد بازديد اين صفحه: 254