ا

ا

ا
فعالیت های کتابخانه حضرت آیت الله اراکی اراک در هفته سوم دی همزمان با هفته سوم دی، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی آیت الله اراکی شهر اراک برگزار شد.

*
1
نشست سعدی خوانی در کتابخانه آیت الله اراکی اراک
با حضور اعضای باشگاه کتابخوانی کتابخانه عمومی آیت الله اراکی، نشست سعدی خوانی در فرهنگسرای آیینه شهر اراک برگزار شد و چندین غزل از این شاعر برجسته مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: اراک
 
تعداد بازديد اين صفحه: 126