احمدی و حسینی
با هدف ترویج کتابخوانی انجام شد؛ نیکوکاری خیرین اراکی در تجهیز بخش کودک کتابخانه امام خمینی(ره) علاقه مندی به کتاب، دستان نجار پیر نیکوکار را به کمک کودکان عضو کتابخانه امام خمینی(ره) آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، محمود احمدی، نجار با سابقه منطقه کرهرود شهر اراک، زیرزمین کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) این شهر را که قبل از آن یک فضای بلااستفاده بود، با همکاری دیگر خیرین منطقه برای استفاده کودکان بازسازی، قفسه بندی و تجهیز  کرد.

احمدی یکی از ۶۰ خیر حوزه کتاب استان مرکزی است که با فعالیت‌هایی از قبیل ساخت کتابخانه، نوسازی، اهدای کتاب و رفع نیازهای کتابخانه در تلاش برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه هستند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، اقدام خیرخواهانه این نجار اراکی را از این رو که فرصتی برای کودکان است، حائز اهمیت می داند. به گفته دانشی ۸۳ کتابخانه عمومی در استان مرکزی فعال است که نقش خیرین در راه اندازی و تجهیز برخی کتابخانه ها بسیار پررنگ است.

خانواده‌های کودکان نیز از شاداب‌سازی و تجهیز بخش کودک کتابخانه منطقه کرهرود خرسند بوده و کتابخانه را فرصتی مغتنم برای اندیشه ورزی و کتابخوانی کودکان در زمانه‌ای که آنان پای‌بند تلوزیون و فضای مجازی هستند، می‌دانند.
 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 239