.

.
همزمان با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقلاب؛ آشنایی با رده بندی دیویی در غرفه کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی کارگاه آشنایی با رده بندی دیویی در غرفه اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، کارگاه آشنایی با رده بندی دیویی و نشانه مؤلف با حضور جمعی از دانش آموزان در محل غرفه اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی برگزار شد.

گزارش تصویری این برنامه را اینجا مشاهده کنید.

در این کارگاه ضمن بیان تاریخچه رده بندی و معرفی انواع رده بندی ها در گذشته، به معرفی ملویل دیویی و رده بندی که وی طراحی کرده و نحوه استفاده از آن در کتابخانه‌های عمومی جهت جستجوی کتاب پرداخته شد.
معصومه خاکی، کارشناس منابع اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی گفت: رايج‌ترين و منطقی‌ترين روش رده‌بندی در دنيای امروز رده‌بندی موضوعی است.
خاکی افزود: اين نوع رده‌بندی دو هدف مشخص كمك به كاربر در يافتن يك كتاب مشخص و كمك به كاربر در يافتن همه كتاب‌های هم موضوع در يكجا را دنبال می‌كند.
وی ادامه داد: ملویل ديويی تمام دانش بشری را به ده رده اصلی و هر رده را به ده بخش و هر بخش را به ده بخش فرعی ديگر تقسيم كرد و به همين جهت نظام رده‌بندی او به دهدهی معروف است.
در پایان این کارگاه نیز همراه با شرح نشانه مؤلف، چند نمونه شماره راهنمای کتاب به صورت عملی برای دانش آموزان توضیح داده شد.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 95