.
در گفتگوی حجت الاسلام دانشی با هفته نامه عطریاس عنوان شد؛ در کتاب و کتابخوانی باید برتر از آمار جهانی باشیم حجت الاسلام دانشی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی در گفتگو با هفته نامه عطریاس به بیان برنامه ها و وضعیت کتابخانه های عمومی استان پرداخت.

حجت الاسلام عباس دانشی متولد سال ۱۳۴۳ شهرستان راور در استان کرمان می باشد و دارای اصالت یزدی ـ کرمانی اســت. تحصیالت وی حوزوی اســت و دانش آموخته حوزه علمیه قم می باشد. تحصیلات سطح 3 حوزوی که معادل کارشناسی ارشد می‌باشد را پشت سر گذاشته است. همانطور که وی اذعان می‌دارد به عنوان یک طلبه انقلابی علاقه مند به عرصه هــای جهادی در انقلاب است و به همین علت بعد از دفاع مقدس به مناطق محروم و مرزی کشور مهاجرت کرد. 12 سال در استانهای غربی کشور همانند استان های کردستان، کرمانشــاه و آذربایجان غربی و به ویژه در شهرهای مرزی انجام وظیفه کرده و به مردم خوب عزیز و دوست داشتنی کرد کشور خدمت نموده است. در اداره کل تبلیغات اسلامی استان های مختلف فعالیت داشته و در حوزه های علمیه اهل ســنت و مراکز دینی نزدیک به اهل سنت در حوزه تقریب مذاهب اسلامی و وحدت مذاهب اسلامی فعالیت و تلاش کرده است. در دفاتر نمایندگی های ولی فقیه در این استان های متعددی که حضور داشــته خدمت نموده است. سپس به شرق کشــور مهاجرت کرده و ۱۳ سال در استان سیستان و بلوچستان در مسئولیتهای فرهنگی مختلف مانند مدیریت فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری، ریاست شورای فرهنگی تبلیغات اسـلامی و مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسلامی حدود ۵ سال فعال بوده اســت. سالها در استان سیستان و بلوچستان به عنوان کارشناس مجری برنامه های تلویزیونی برای شهروندان عزیز این استان برنامه داشته است. بسیار خوشحال است که بخشــی از عمر خود را با مرزنشینان عزیز و مردم خوب اســتان های مرزی همراه بوده و در شرایط سختی که شروع دوره ریشه های تفکری در استان سیستان و بلوچستان بوده و شیعه را مورد حمله قرار داده بودند و تلخی هایی در این رابطه به وجود آمده بود و اقدامات تروریستی علیه مردم و مساجد شیعه و پیروان ولایت می‌شد، در کنار مردم خوب سیستان و بلوچستان فعالیت داشته است. وی سپس به قم مهاجرت کرده و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان قم شده است. همچنین دبیر شــورای فرهنگ عمومی استان قم بوده و شورای عالی هنر استان قم را تشکیل داده و مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. به عنوان یک طلبه در عرصه های فرهنگی که مطابق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده فعالیت داشته و در کارهای هنری به عنــوان گوینده تلویزیون، کارگــردان تلویزیونی و همچنین نویســنده و کارگردان تئاتر فعال بوده است. همواره دغدغه رشد و ترقی و تعالی فرهنگی و هنری جامعه را بر اساس آموزه های دینی و بهره برداری از ظرفیت های عظیم حوزه دینی در بخش فرهنگ و هنر را داشته اســت و تلاش و کوشش بسیاری را در این راه از خود نشــان داده است. همچنین مؤلف آثاری برای جوانان عزیز بوده که جزو افتخارات وی می باشد. قبل از مهاجرت به استان مرکزی به مدت دو سال مشاور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده اســت. سالها دبیر و مدیر مسئول نشریه اسوه در استان سیستان و بلوچستان بوده و برای فصلنامه های علمی و فرهنگی متعددی مقاله نوشته اســت. ۶ عنوان کتاب از آثار خود را تا به حال به چاپ رســانده و منتشر کرده است. همچنین کتابهایی را نیز در شرف چاپ و انتشار دارد و امیدوار است در سال ۹۷ بتواند ۵ عنوان دیگر از کتاب های خود را که برای جوانان نوشته است، چاپ کرده و منتشر کند. همچنین چند آلبوم عکس از سفرهای علمی، زیارتی و تفریحی خود دارد که امیدوار است بتواند آنها را هم که به عنوان بخشی از فعالیتهای هنری خود محســوب می‌شود به چاپ برساند. تا به حال بیش از ۳۰ عنوان مقاله و مصاحبه با شخصیت های برجسته جهان اسلام در نشریات مختلف از وی به چاپ رسیده است. حجت الاسلام عباس دانشی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی در رابطه با حضورش در استان مرکزی و شروع فعالیت خود در این استان در گفتگو با عطریاس گفت: یک ماه است که به استان مرکزی آمده ام. با این سمت و شغل بیگانه نبودم و به لحاظ مسئولیت هایی که در کتابخانه های ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های مختلف داشته ام و همچنین با کتابخانه های عمومی و کتابداران عزیز و ارجمند و ویژگیهای خاص این امر آشــنا بودم. با علاقه و تعامل در حوزه های مأموریت های قبلی ام یعنی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارات کل کتابخانه های عمومی را دنبال کــرده و در مورد کتابخانه های اســتان مرکزی نیز در یک ماه گذشته مطالعاتی انجــام داده ام. با ظرفیتهای بســیار خوب این اســتان در عرصه های فرهنگی و اجتماعی در حوزه کتاب و سایر حوزه ها آشنا هستم. حجت الاسلام دانشــی افزود: استان مرکزی با تاریخ ممتاز و با سابقه بسیار ارزشمند و برجسته و متمدن خودش ظرفیتهــای فراوان علمی و فرهنگی و هنری را داراست. البته در روزگار کنونی این استان بیشتر از جهت صنعتی و رشد آن مشهور است که این هم یک افتخار برای این استان است که توانســته نقش عظیمی در حوزه صنعت ایفا کند و به عنوان یک قطب صنعتی شناخته شود و البته توانسته خدمات شایسته ای را در این زمینه به کشــور ارائه بدهد و این یک افتخار است. اما حق استان مرکزی این است که به لحاظ پیشینه و ســابقه تاریخی و اجتماعی و فرهنگی که دارد شناخته شود و اگر بررسی های متعددی صورت بگیرد از لحاظ شخصیت های برجسته کشور این استاد در رده اول قرار دارد و در شمار اولین هاست. باید توجه داشته باشید که پا به پای رشد صنعتی، عرصه های فرهنگی و هنری این استان هم باید رشد و توسعه پیدا کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر 83 کتابخانه در استان مرکزی موجود است که بعد از آموزش و پرورش فراگیر ترین دستگاه استانی می باشد، اما ظاهراً خیلی دیده نشده و به چشم نیامده است. ما در همه شهرستان‌ها، بخش‌ها و در روستاهای بزرگ دارای کتابخانه هســتیم و حدود 1 میلیون و 200 هزار جلد کتاب در مجموع این کتابخانه‌ها در اختیار شهروندان اهل فرهنگ و مطالعــه و کتابخانه موجود می باشد و همچنین ۵۲ هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی هستند که این رقم بسیار مناسبی می باشد و برنامه ریزی های ما نیز در جهت رشــد توسعه کمیت و کیفیت کتابخانه‌ها می‌باشد. همچنین مایل هستیم در جاهایی که کتابخانه نداریم مانند شهرهای جدید که در حاشیه شــهرها و مراکز شهرها شکل گرفته مثل شهر کارچان در نزدیکی شهرستان اراک و شهر آوه در نزدیکی شهرستان ساوه کتابخانه هایی تأسیس کنیم و این هدف را با جدیت دنبال می‌کنیم. مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی اظهار داشت: نوسازی و بهسازی فضای کتابخانه‌ها یکی دیگر از سیاست‌های نهاد کتابخانه های عمومی کشور است و باید محیط کتابخانه ها را از نظر زیبایی و آرایش قفسه ها و سالن مطالعه و جذابیت های بصری مورد توجه و دقت قرار دهیم و ســعی کنیم که در تمام کتابخانه های استان نوســازی و تحول ایجاد کنیم تا شرایطی ایجاد شــود که مراجعه کنندگان محترم کتابخانه ها بتوانند با علاقه در ایــن اماکن حضور پیدا کنند. توسعه سالن های مطالعه همانگونه که گفته شد و همچنین فعالیت‌هایی در جهت ارتقای فیزیکی کتابخانه ها از جمله نور و رنگ و بهسازی فضا و تجهیزات کتابخانه ها انجام می پذیرد که فضای کتابخانه برای مراجعه کننده زیبا و جذاب باشد. در مورد دکوراسیون کتابخانه ها نیز کارهایی در حال انجام است و ما پیگیری این امور را برعهده داریم. حجت الاسلام دانشــی تصریح کرد: تقویت و غنی شدن منابع کتابخانه ها و به روز شدن منابع موجود، اســتفاده از فرهنگ اهدای کتاب برای تغذیه و احیای کتابخانه ها را برای احیای رشــد کیفی کتابخانه هــا دنبال خواهیم کرد. اگر چه از نظر کتاب و کتابخوانی جزو کشورهای برخوردار دنیا هســتیم اما باید به رتبه های بهتری در این زمینه برسیم و ارتقا پیدا کنیم و وضع مطلوب تری را در این زمینه داشته باشیم. این کار تنها وظیفه نهاد کتابخانه های عمومی کشــور نیست. بلکه تمامی دستگاههای دولتی که در زمینه فرهنگی فعال هستند، نهادهای مختلف سازمانهای مردم نهاد و نهادهای حوزوی، جامعه ارجمند روحانیت، آموزش و پرورش، آموزش عالی، شهرداری ها و تمام نهادهای کوچک و بزرگ باید فعالیت کنند تا به امید خدا در این زمینه شاهد رشد و شکوفایی باشیم و به آمارهای جهانی نزدیک شویم و حتی برتر از آمار جهانی باشــیم. با عنایــت به برنامه بلندمدت کشور یعنی افق ۱۴۰۴ باید با به تمامی شاخص های توسعه یافتگی فرهنگی در عرصه کتاب برسیم. در حد بضاعت خودمان در این زمینه در استان تالش خودمان را خواهیم کرد. وی بیان داشت: طرح هایی از قبیل طرح فرهنگی کتاب‌خوان، طــرح نقد کتاب، طرح مســابقات فرهنگی و کتابخوانی، طرح نمایشگاه های ادواری با موضوعات روز و در مناسبت‌های مختلف، تعامل و همکاری کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی با ســایر دســتگاه‌های فرهنگی و ... تمامی این طرح های نامبرده، برنامه هایی است که در جهت ترویج و فرهنگ مطالعه در دست اقدام داریم. سال گذشته استان مرکزی عهده دار برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی بود و در این جشنواره حدود ۱۰ هزار نفر شرکت کردند که باید گفت آمار شرکت کننده ها در این خصوص خوب بوده است.
 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی تأکیــد کرد: از عزیــزان خیر اســتان مرکزی و همینطــور از شــهرداریهای محترم اســتان خواهش می‌کنم که نگاه ویــژه ای به موضوع کتاب و کتابخوانی داشته باشند. این امر می‌تواند به عنوان زیرساخت توســعه همه جانبه استان مرکزی تلقی شــود. رشد و توسعه مطالعه کتاب فقط حوزه فرهنگ را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه ارتقای همه حوزه ها در استان مرکزی منوط به ارتقاء و رشد فرهنگ مطالعه است و این موضوع در تمام دنیا به اثبات رسیده است. مخصوصا اینکه در دنیای کنونی رقبای جدیدی برای کتاب ظهور کرده اند. توسعه رسانه های ارتباطی جدید مانند فضاهای مجازی کــه رقیب جدی برای کتاب و کتابخانه ها هستند. حجت الاسلام دانشــی ابراز داشت: دوستداران کتاب باید نسبت به ارتقای کتابخانه توجه بیش از پیش داشته باشند تا همچنان کتاب و مطالعه آثار مطبوع در صدر باشــد و جایــگاه خودش را حفظ کند و این امر شدنی است. به علت اینکه در خاستگاه و زادگاه رسانه های جدید که کشورهای غربی هستند و خودشان این فضا را ایجاد کردند و گسترش دادند، همچنان مطالعه کتاب به عنوان یک ارزش نخستین محسوب می شود و میانگین آثار برجسته و سرانه مطالعه در این کشورها دارای آمار و اعداد خوب و بالا و قابل توجهی است.
وی اضافه کرد: متأسفانه نباید فکر کنیم که چون امکان مطالعه در فضای مجازی فراهم اســت کتاب جایگاه خودش را از دست داده است. البته ما هم در تمام کتابخانه ها بخش فضای مجازی را داریم. کتاب صوتی در این اماکن موجود است و می‌توانیم در اختیار علاقه مندان قرار دهیم و امکان مطالعه کتاب الکترونیــک در فضای کتابخانه موجود می‌باشد. در فضای کتابخانه ها اینترنت رایگان برای مراجعین و اعضای محترم موجود است که ما پیگیری همه اینها را بر عهده داریم. اما کتاب همچنان که در تمام دنیا جایگاه خودش را حفظ کرده و باید در کشور ما هم جایگاه خودش را حفظ کند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی همچنین گفت: در این عرصــه کتابخانه های عمومی اســتان به عنوان یک نهــاد غیردولتی بضاعت و قــدرت اندکی دارد. ما یک مجموعه و نهاد عمومی غیردولتی هستیم که سهم کمی در عرصه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی داریم. بخش عمده این کار باید در ســایر دستگاهها و ســازمان‌های دولتی و غیردولتی، تشــکل ها، مجموعه ها و مجامــع گوناگون صورت بگیرد و درخواســت داریم که به این امر توجه کنند. ما در شهرستانها درخواست ایجاد مجموعه کتابخانه های جدید داریم. از خیرین ارجمند تقاضا داریم که انجمن خیرین کتابخانه ساز شهرستان ها را فعال کنند و از آنها دعوت به همکاری می کنیم که به امید خدا شاهد رونق و شکوفایی بیشتر در این عرصه باشیم. ما در تمام بخشها شامل اهدای کتاب، اهدای تجهیزات کتابخانه ای، تامین منابع کتابخانــه ها، در احداث کتابخانه ها و در ســایر فعالیت های مربوط به کتابخانه ها علاقه مند به جذب مشارکت عزیزان خیر هستیم و زمینه های آن فراهم است.
حجت الاسلام دانشی افزود: در حال حاضر بیشتر بر روی کتاب به صورت کاغذی و شــکل خاص کتاب متمرکز هستیم. ولی کتابخانه های ما در حال حاضر مجهز به اینترنت رایگان هســتند و مراجعه کنندگان می توانند از فضای مجازی نیز استفاده کنند. همچنین تولید کتاب دیجیتال را در برنامه های خود داریم. انتشــار کتاب های بریل و کتاب های گویا را بــا جدیت دنبال می‌کنیم و همچنین رسانه های جدید در حوزه کتاب را فعال خواهیم کــرد. گرچه کتاب های گویا و دیجیتال بیشتر در سفرهای درون شهری و برون شهری مانند مترو و فرودگاه و ترمینال ها مورد اســتفاده قرار می گیرد. ترجیح ما این اســت که کتابخانه به شکل اصلی و سنتی خود مورد استفاده مردم و مراجعین قرار بگیرد.
وی ادامه داد: کتابخانه های مرکزی از آثار بزرگ حوزه فرهنگ در کشــور می باشد که در بعضی استانها این کار دنبال می‌شود. در استان مرکزی و در شــهر اراک نیز در ســال ۹۲ کار احداث این کتابخانه آغاز شده است. اگر چه در دوره ای کار احداث این پروژه به مشکلاتی برخورد اما به یاری خداوند و با عنایت مسئولین خوب استان احداث آن با جدیت دنبال شده است. این پروژه عظیم به عنوان یکی از بزرگترین کتابخانه های کشور با ۱۸۰۰۰ متر زیربنا احداث خواهد شــد. این یک طرح استانی اســت و امیدواریم با قول مساعدی که مقامات اســتانی داده اند در ۲ سال آینده این طرح عظیم فرهنگی به بهره برداری برسد. با یاری خداوند در استان مرکزی اراده خوبی برای تکمیل این پروژه وجــود دارد که باید در این خصوص از استاندار محترم و معاونین محترم و ارجمند ایشان و همچنین اداره کل مسکن و شهرسازی استان مرکزی و شهرداری محترم اراک تقدیر و تشکر کرد و امیدوارم تا پایان دولت دوازدهم آیین افتتاح کتابخانه مرکزی اراک را داشــته باشیم. در روند ساخت این پروژه اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی نقشی ندارد، بلکه بهره برداری و تجهیز آن بر عهده این نهاد است.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 213