.

.

.
فعالیت های کتابخانه شهدای شهر قورچی باشی در هفته پایانی بهمن همزمان با هفته پایانی بهمن، فعالیت های فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شهدای شهر قورچی باشی خمین برگزار شد.

*
1
نشست کتاب‌خوان نوجوان در شهر قورچی باشی برگزار شد
با حضور جمعی از دختران نوجوان شهر قورچی باشی، نشست کتاب‌خوان در کتابخانه عمومی شهدای قورچی باشی برگزار شد.
در این نشست «بی کتابی» نوشته محمد رضا شرفی خبوشان، توسط لیلا شیخی؛ «مادر شهادت فرزندت مبارک» نوشته فهیمه خدا دوست، توسط فاطمه دالایی؛ «راز مثل های ما» نوشته محمد میرکیانی، توسط سمانه کمانکش؛ «سر دار» نوشته تندر کیا، توسط ساغر میرزایی؛ «زال وسیمرغ» نوشته مصطفی رحماندوست، توسط ساجده احمدی و «موهای تو خانه ماهی هاست» نوشته محمد رضا شرفی خبوشان ، توسط مژگان یوسفی معرفی و به اشتراک گذاشته شد.

منبع: خمین
 
تعداد بازديد اين صفحه: 86