.
فعالیت های کتابخانه شماره یک شهر اراک در هفته اول اسفند همزمان با هفته اول اسفند، برنامه های متنوع فرهنگی به همت کتابخانه عمومی شماره یک شهر اراک برگزار شد.

*
1
جمع خوانی کتاب در بخش نابینایان دکتر خزائلی کتابخانه شماره یک اراک
با حضور مدير عامل موسسه حمايت از نابينايان و كم بينايان استان مركزی و جمعی از اعضای نابینا و کم بینای کتابخانه عمومی شماره یک شهر اراک، کتاب «چگونه خود را باور کنیم» نوشته ناتانیل براندن در بخش نابینایان دکتر خزائلی معرفی و جمع خوانی شد.

منبع: اراک
 
تعداد بازديد اين صفحه: 80