.

mpl_2.JPG

mpl_3.JPG

mpl_4.JPG

mpl_5.JPG
1397/4/11 دوشنبه بازدید مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از 2 کتابخانه عمومی شهر اراک مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی از کتابخانه شهدای شهرک ولیعصر(عج) و کتابخانه امیرالمومنین(ع) اراک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، حجت الاسلام عباس دانشی مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی به همراه سعید صحتی رئیس اداره امور کتابخانه‌ها از کتابخانه عمومی شهدای شهرک ولیعصر(عج) و کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) شهر اراک بازدید کرد.
مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی ضمن بازدید از از کتابخانه عمومی شهدای شهرک ولیعصر(عج) با مسئول این کتابخانه گفتگو کرد و تصمیماتی در خصوص راهکارهای افزایش اعضاء، بهبود فضای کتابخانه و تعمیر سیستم های رایانه ای اتخاذ شد.
حجت الاسلام دانشی همچنین ضمن گفتگو با کتابداران، در خصوص مسائل و مشکلات کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) بحث و تبادل نظر کرد و با بازدید از بخش های مختلف، در جریان فعالیت های فرهنگی و اقدامات این کتابخانه قرار گرفت.

 
تعداد بازديد اين صفحه: 296